SIA JUNGE beķereja
SIA JUNGE ir noslēgusi 30.09.2009 līgumu Nr. L-ĪAT-09-0142 ar v/a ''Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra'' par projekta ''Konditorejas izstrādājumu ražošanas procesa optimizācija un izstrādājumu kvalitātes paaugstināšana atbilstoši uzņēmuma standartiem'' īstenošanu, ko līdzfinansē ES struktūrfonds ''Atbalsts ieguldījumiem attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās - Eiropas Reģionālās attīstības fonds.''


ES logo ES fondi LIAA logo

Ieguldījums Tavā nākotnē!

SIA JUNGE, ir realizējusi projektu - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības pasākumā ''Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana'' ietvaros, ''Uzņēmuma pārstrādes jaudu palielināšana ražošanas procesa pievienotās vērtības paaugstināšanai. LAD atbalsts.


ES logo ES logo ES logo
SIA JUNGE 2010. gada nogalē uzsākusi projekta ''Jaunu eksportspējīgu produktu ieviešana ražošanā - uzņēmuma konkurētspējas un ražošanas procesa pievienotās vērtības paaugstināšanas sekmēšana'' realizēšanu. LAD atbalsts.


ES logo ES logo ES logo
SIA JUNGE 2011. gadā Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma ''Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana'' (apstiprināts projekts Nr.11-00-L12300-000016) ietvaros īstenojusi projektu ''Eksportspējīgu produktu sortimenta paplašināšana - uzņēmuma konkurētspējas un ražošanas procesa pievienotās vērtības paaugstināšanas sekmēšana''. LAD atbalsts.


ES logo ES logo ES logo
SIA JUNGE 2012. gadā Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma ''Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana'' (apstiprināts projekts Nr.12-00-L12300-000005) ietvaros īstenojusi projektu ''Eksportam paredzēto produktu ražošanas jaudas palielināšana - ražošanas un realizācijas procesa pievienotās vērtības paaugstināšana''. LAD atbalsts.


ES logo ES logo ES logo
SIA JUNGE 2014. gadā Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma ''Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana'' (apstiprināts projekts Nr.14-00-L12300-000012) ietvaros īstenojusi projektu ''Uzņēmuma ražošanas un realizācijas jaudu optimizācija - produktu realizācijas konkurentspējas un pievienotās vērtības paaugstināšana''. LAD atbalsts.


ES logo ES logo ES logo

Latvija, Madonas novads, Madona, Rīgas iela 11
tālrunis: (+371) 64807065, 64807138, fakss: (+371) 64807138
e-mail: info@kuku-paradize.lv
© SIA JUNGE 2008—2014